Style angielskie i typowo rustykalne coraz częściej zastępowane są przez śmiałe projekty nowoczesne, których granice twórcze okazują się wyłącznie umowne. Dotyczy to także mebli.Na rynku związanym z dużymi miastami bardzo często można spotkać się z chęcią twórczego wyjścia przez szereg, które wiąże się z realizacją projektów zróżnicowanych pod wieloma względami. Objawia się to z...